Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Sedert twee jaar, dokter ben ik zenuwTk; ™ deze; ik heb mij uit mijn zaken moeten terugtrekken en ik voel dat ik gek zal worden.

- Vertel u mij eerst eens, waarom zegt u flat u zenuwziek bent?

- Alle doktoren hebben het mij gezegd en voel zelf dat ik het 'oen!

- Waar voelt u dat aan?

- Den heelen nacht denk ik aan mijn

zaken ,k doe geen oog dicht, ik geloof dat'ik

aan bloedarmoede in de hersenen Ijjd. Dikwijls ga ,k „m wat kalmte te krjjgen) ^ ^ 7oeten

op mijn hoofdkussen liggen, waardoor dan het het hoofd lager komt te liggen dan de beenen. dan zucht ik voortdurend.

- Dank u, voor uwemededeelingen mijnheer. Ik ben van oordeel dat u volkomen genezen unt, en als u nu een oogenblik wilt weggaan, zullen wij er straks verder over spreken

Ik het daarop zjjn vrouw, die nog steeds zat te huilen, binnen komen.

Dokter, help me toch! Ik weet niet meer wat ,k beginnen zal, mjjn ma„ wordt gek. Als „ eeD8 wist hoe hjj den hee|en Mcht ligt te kreunen!

L w man is niet gek, maar zijn zenuwen

Sluiten