Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja zeker, houd ik van haar.

— Wilt u dan eens bedenken, dat u haar het leven ondragelijk maakt met al uw geklaa» en gekreun.

Daar heb ik tot nu toe niet aan ce-

dacht ?

— Laat u niet beheerschen door ziekelijke gedachten, maar zeg iederen dag, ieder uur tot u zelf, dat u geen enkele reden hebt om over uwe zaken te tobben, dat u slechts wat vermoeid bent zooals we dat allemaal wel eens zijn, maar dat u heelemaal geen zenuwlijder bent. Er is geen kwestie van dat u aan bloedarmoede van de hersenen zoudt ljjden, en het is volmaakt onnoodig dat u uw hoofdkussen onder uw voeten legt. Als ge u goed doordrongen hebt van dit alles, zult u 's nachts niet meer kreunen en den slaap terugvinden. Denkt ook aan uw vrouw en aan de slapelooze nachten die u haar hebt bezorgd: zij heeft zich voor u opgeofferd en heeft daarom meer dan ooit aanspraak op uw genegenheid.

Belooft mij, dat u nooit zult klagen of zuchten, vooral als uw vrouw bij u is; dat is het eenige middel om u te genezen.

Patiënt genas volkomen; later ontmoette ik dit tweetal, gelukkig als een jong echtpaar.

Sluiten