Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en maakte daarbij zelfs misbruik van vertrouwelijke mededeelingen, die ik hem als vriend had gedaan. Zijn pleidooi was af en toe zóó zonderling, dat ik niet kon nalaten te glimlachen om de ongerijmdheid van zijn argumenten.

Ik had echter het geluk mijn proces te winnen, terwijl mijn tegenstander veroordeeld werd tot de kosten. De handelwijze van mijn vriend zou mij raadselachtig zijn gebleven, ware ik niet determinist geweest. Nu bedacht ik, dat hij in moeilijke materieele omstandigheden verkeerde, dat hij voor vrouw en kind moest zorgen, schulden had af te betalen en dat de strijd om het bestaan soms bitter hard en kwellend zijn kan. Ik begreep, dat alleen de wreede noodzakelijkheid om werk te vinden, dat goed betaald werd, hem had gedwongen, dit pleidooi te leveren, in een proces tegen mij. Alleen dus om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien, had hij mij door het slijk gehaald!

Ik richtte geen enkel verwijt tot hem en den eersten keer dat ik hem ontmoette, stak ik hem ook de hand toe. Deze handelwijze bracht hem tranen in de oogen, wat mij de overtuiging gaf dat de arme man moreel veel moest geleden hebben onder zijn handeling. Hij

Sluiten