Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een dokter, die een uitgebreide stadspraktijk had tegen me, en werkelijk deze collega was nooit moe.

Een tijdgenoot van mij, een zeer bekwaam chirurg, gaf vaak als zijn meening te kennen aan zijn assistenten dat „een chirurg nooit vermoeid mag zijn." Hij opereert iederen dag van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags, en noch hij noch zijn assistenten kunnen zich den tijd gunnen gedurende die uren een maaltijd te gebruiken. Men went gauw aan deze wijze van leven en men voelt geen vermoeidheid meer.

Ik heb een student in de medicijnen gekend, die zich uitgeput voelde zoodra hij een kleine wandeling had gedaan. Hij heeft zichzelf genezen door zijn Zondagen te gebruiken om zich te trainen, hij begon met wandelingen van 3 a 4 kilometer, en is geeindigd met 40 kilometer te kunnen loopen, zonder moe te worden. Het resultaat dat hij op die manier verkregen heeft, wat zijn physiek arbeidsvermogen betreft, kunnen anderen verkrijgen ten opzichte van hun intellectueel arbeidsvermogen. Het voornaamste is dat men zich geleidelijk oefent, en dat men bij geregelde tusschenpoozen rust neemt, vóórdat de vermoeidheid te groot is

Sluiten