Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overdreven g e v o e 1 i g h e i d is een verschijnsel van zenuwlijden dat men veel verbeteren kan. Als de verschijnselen van het zenuwlijden op zijn hevigst zijn doet men 't best, alle gemoedsaandoeningen te vermijden en den zieke buiten zijn gewone omgeving te brengen. Als de brieven, van iemand die u lief is, u doen schreien, moet ge zoo verstandig zijn het eenigen tijd zonder die brieven te willen stellen.

Met dat doel verbiedt de dokter, als hij een zenuwlijder een kuur laat ondergaan, alle briefwisseling tusschen den zieke en zijn familie. Deze gevoeligheid wordt ook weer door een verkeerden gedachtengang veroorzaakt.

Een mijner patiënten kreeg een brief, waarin de volgende zin voorkwam: „Het kleintje is twee dagen niet lekker geweest, maar nu is het weer heel e maal beter." Toen ik haar bezocht vond ik de jonge moeder in tranen, ten volle overtuigd, dat haar kind ernstig ziek was en dat haar omgeving dat voor haar verborgen hield. In plaats van eenvoudig tot zichzelve te zeggen: 't kindje is een beetje ziek geweest, zooals dat ieder kind overkomt, had zij in haar vermoeide geest een wantrouwende gedachte doen binnensluipen en postvatten die voldoende was, haar alles in een verkeerd licht te doen zien en

Sluiten