Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ongelukkige in kalmer en verstandiger richting leiden.

Hoeveel menschen laten zich in een oogenblik van wanhoop of verbijstering niet meesleepen door een noodlottig auto-suggestief denkbeeld, zonder er zich zelfs maar rekenschap van te geven, dat ze anders zouden hebben kunnen handelen!

Als wij deze zielkundige vraagstukken bevatten, als we kalm weten te blijven in alle omstandigheden waarin het leven ons brengt, dan is het ons mogelijk een auto-suggestief denkbeeld in ons binnenste te doen zegevieren, waarvan ons heele verdere levensgedrag zal afhangen.

Dat is de betrekkelijke vrijheid, die het determinisme ons schenkt: ik zeg „betrekkelijk", omdat de denkbeelden, die we te kiezen hebben altijd afhankelijk blijven van de erfelijkheid en de opvoeding, en dat de keuze zelf die wij er van doen, zal voorgeschreven worden door onze geestes-stemming die op haar beurt ook van die zelfde omstandigheden afhangt.

Laten wij ons, ondanks alles, gelukkig achten dat we toch eenigszins het roer van ons levensbootje in handen hebben; als dat roer al niet ab-

Sluiten