Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soluut in onze macht is, zal het ons toch helpen in een bepaalde richting te sturen. Maar men moet het weten te hanteeren. Dat moest men de jonge menschen leeren. In plaats van hen in het leven in te wijden, hun het leven te laten zien, zooals het is, laat men hen maar al te lang in den waan dat hunne, in alle opzichten onjuiste en onware voorstellingen èn van het leven èn van de menschen, met de werkelijkheid overeen komen. Zij ontmoeten dikwijls bij hun eerste schreden, moeilijk te overwinnen hinderpalen waartegen ze zich te pletter loopen, omdat ze er niet op voorbereid waren, en in zulke omstandigheden, raken zij geheel van hun stuk en verliezen het bestuur over zichzelf.

Ik herinner me een jong student, die zeker mislukt zou zijn als hij niet bijtijds een noodlottige, hem beheerschende gedachte, had losgelaten en weten te vervangen door een heilzame autosuggestie. Hij was twee keer gezakt vooreen examen in de medicijnen, dat men maar drie maal mag doen. Kort voor hij zich voor de derde maal weer zou aanmelden, was hij ontmoedigd geworden door eenige kennissen, die hem hadden voorgepraat dat hij er dit keer evenmin zou komen.

Sluiten