Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervan te overtuigen, dat zij in staat zijn tot die krachtsinspanning.

Jonge menschen te ontmoedigen is altijd verkeerd.

In een moeilijk tijdperk van mijn leven, schreef mijn besten vriend mij de volgende regelen: „Strijdt met de taaie volharding, die u eigen is, tegen de moeilijkheden die ge ondervindt; zij zullen zich weldra oplossen en de toekomst zal u tegenlachen."

Deze brief bereikte mij, toen ik op het punt stond den moed te laten zakken en wellicht mijne studie op te gevend/liet scheen wel of allerlei beproevingen ateh samengespannen hadden om mijn weerstandsvermogen te ondermijnen ; in één woord ik voelde dat mijn zenuwgestel op het punt stond zijn evenwicht te verliezen. Ik maakte de gedachte van mijn vriend tot de mijne. Zij werd mijn gids en ik hervatte met nieuwen moed den strijd. Ik hield de oogen op haar gericht als op een banier die mij ter overwinning moest voeren.

Iedere keer als ik mij door de afmatting van den strijd aangegrepen voelde, behoefde ik den brief slechts over te lezen, om zoo door een auto-suggestieven invloed mijn weerstandsvermogen weer te doen herleven. In oogenblik-

Sluiten