Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals men zien kan op den witten gletscher

de zwarte menschen, zooals kleine mieren,

achter elkaar al hooger opklimmen,

zoo ziet men, in oneindig grootrc drommen,

door gletschers, die de aarde zijn, naar hooger

klimmen de arbeiders. De aarde is

één berg met naar al hare zijden gletschers.

.Maar op den top daar staat als diamant

als reuzendiamant, in vierkanten,

ie stralen t Ideaal, het Communisme.

De \ rijheid staat er naast met 't roode vaandel.

Dat wappert zacht er over. Zie, de mieren

komen omhoog langs de zoo koude helling.

Hoeveel zijn het er wel! het is pikzwart

daar. En veel verder op een andre helling

weer anderen, en lager nog vele andren,

en enklen kruipen reeds hoog. O 't is eenzaam

en hongrig. En de aarde is zoo groot:

het is één gletscher, 't is een berg van gletschers

Koel straalt het licht van uit den diamant er vlak onder, het is wat rodig licht —

de mieren zien het licht ternauwernood of ondei zich, zij zien er niets dan sneeuw,

maar weten wel dat de diamant daar is, en kruipen er heen.

Sluiten