Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lacht vol vrije menschen, vrij als visschen, de rose genacreerde lucht vol menschen,

vrij van beweging zooals naakte zwemmers.

Maar nu maken ze zich nog slechts gereed.

Dat is schoon, dat is zout, zooals ze komen aan het strand, en werpen hun kleed reeds af. Tusschen de duinen komen ze vast aan,

werpen hun kleed, tusschen de rotsen komen van Bretagne en van het Engeland,

en werpen het kleed. In dunne drommen staan ze in Duitschland en snuiven de blauwe zeelucht. Uit Denemarken komen ze op plat strand en werpen 't kleed. En aan de hooge fjorden staan ze schaarsch nog. Ze maken zich gereed. De drommen zullen komen en zich plonzen in d'Oceaan, hem maken eigendom.

O lach maar zon, lach maar uw gouden schijn voor 't kapitaal, bruisch op maar, valsche zee voor 't kapitaal. Andere heeren maken zich klaar, andere beenen loopen reeds aan uw rand, blauwere oogen zien reeds ver in u. De arbeiders maken klaar zich orn samen te worden uwe meesters.

Sluiten