Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O te leven in dezen schoonsten tijd,

Nu men zich ieder oogenblik kan geven Aan de menschheid, en ieder uur van 't leven Zich zelf hebben en zich zelf raken kwijt.

Dit is het wat de menschen te allen tijd Hoopten en zochten, om zich weg te geven Aan elkaar liefdevol, en toch daarneven Zich te houden: de hoogste zaligheid.

En dit kan nu. Men kan in vollen trots Oprijzen als eenzaam individu,

En toch zich geven vol aan anderen.

Het socialisme groeit. JJreed wordt zijn rots! () zoetste tijden die veranderen!

O zoete tijden die zijn nu.

Sluiten