Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het algemeen stemrecht, het middel tot de verovering der politieke macht, den grooten strijdhamer tegen het kapitalisme. Die dit zeide had een grooten, zwarten baard en zware schitterende oogen. Over zijn hoofd golfde de blauwe hemel omhoog schitterend van lentebeloften. Takken van witte bloesem en gouden regen hing uit de blauwe lucht achter zijn hoofd.

Ik zal spreken tot de vrouwen, zei een man met dunne lippen en bleek. Zijn neus was groot en mager en de oogkassen waren hoekig en scherp en scherpziende dreef zijn oog daarin, fijn en stekelig de oogharen, de oogen grijs. Hij had zulk een fijnen scherpen spot om zijn mond en zijn bovenlip en kin waren groot met gespannen vel.

Zoo stonden die drie daar op het gras, op de vlakte, als drie y standbeelden schoon en ridderlijk, maar vol beweging en lenig.

Rondom hen suisde de wind. Zij waren klaar en vast en helder. Om hun grijze kleeren suisde de wind en dreunde het goud der lentezon. Het daverde door de lucht, maar een einde van hen af stonden de boschjes vast en verder strekte zich de aarde met zijn boomen en water en was groen. Maar de boomen bloeiden, de hemel was blauw en het licht gonsde

Zoo stonden zij daar bij elkaar en dachten wat zij zouden zeggen en wachtten tot de arbeiders en hun vrouwen kwamen. Drie mannen met zuivere lijnen, met welbegrepen snit, met schoone klare handen, met zuivere oogen, drie mannen zoo klaar als daden.

Sluiten