Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veen te Rotterdam, toen hij do onderstaande bezittingen en schulden bleek te hebben:

50 balen Java kollie /• 2.480.—

100 „ Java rijst 5.589.-

500 pakken tabak „ 3.420.—

Nog te betalen aan L. de Oraal' . . . „ 4.600.-

„ v „ „ C. Goemans . . . „ 375.-

Geld „ 1.247.50

Nog te goed van C. Doormans . . . . „ 779.—

n n » n H. Stal „ 320.75

Pakhuis „den Arend" n 7.400.—

„ „het Swarte Paert" „ h.450.—

Te vorderen wegens zolderliuur van

A. Tasman 275.—

Nog verschuldigde vrachten aan F. Jansen „ 85.35

Bij het opmaken van den inventaris op 1 Juli 1898

word door L. Callissendorf te Amsterdam bevonden: 1 . dat de magazijnvoorraad bestond uit:

100 balen rijst ter waarde van . ... f 1.050.

20 kisten indigo ter waarde van . . . „ 9.210.96

95 balen tabak ter waarde van . . . „ 6.980.91

2°. dat de geldvoorraad bedroeg. . . . „ 418.62

3°. dat in portefeuille waren: * 5 aandeelen in de cultuur-maatschappij Jilitar,

vertegenwoordigende een waarde van. . „ 1.550.4°. dat hij te vorderen had van:

W. Hessel te Arnhem n 1.236.32

B. Erkelens te Rotterdam n 4.180.50

Jordens en Renes te Krommenie . . . „ 718.89

voor pakhuishuur n 302.11

Daarentegen was hij schuldig aan:

du Rieu en Cousbroek te Amsterdam . „ 1.050.—

Max Havelaar te Rotterdam „ 7.235.27

L. Paciuolo te Venetië n 4.262.36

voor bind- en drukwerk n 83.14

Maakt uit deze opgaven de balans op.

Sluiten