Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Maakt, do balans op van L. tle Boer, uil onderstaande gegevens.

Geld f 1.375.40

Deposito bij de Flevo-Bank „ 8.740.—

Fabriek aan het Oetgenspad „ 24.000. —

Hypothecaire schuld aan C. Doormans . „ 12.000.-

Machinerieën „ 8.500.—

Gereedschappen „ l .085.60

Te betalen aan M. Purgo M. 8.O20.- a

f' 59.20 4.747.8-1

Te betalen aan C. Ympyn „ 2.118.83

Te vorderen van Bruzewitz en Co. . . „ 682.13

Magazijn voorraad „ 1.418.95

II. Van de rekeningen.

10. Stelt de rekening samen over den voorraad sigaren in de maand October.

a. in staffelvorm.

b. in scontrovorm.

Oct. 1. Aanwezig bij het openen der zaak 50.000 Stuks. „ 4. Uit de fabriek „de Morgenster" ontvangen 3.000 „

„ 4. Verkocht aan diversen 3.500 „

„ 6. Naar het magazijn in de Maanstraat

gezonden 5.500 „

„ 8. Uit de fabriek „de Morgenster" ontvangen 7.000 „

„ 9. Ontvreemd 5.500 „

„ 12. Verkocht aan diversen 1H.000 „

» n n » 9.000 „

„ 18. Terug ontvangen wegens onvoldoende

kwaliteit 5.000 „

„ 22. Uit de fabriek „de Morgenster" ontvangen 18.000 „

„ 24. Weggeschonken als monsters . . 500 „

Sluiten