Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan. 12. Ontvangen van de Société des beaux arts te Luik, do op het muziekfeest behaalde premie van fr. 800. — . . 380.

„ 14. Betaald aan L. Schaafsma voor het

repareeren der banier 12.50

„ 15. Bijdrage voor het zangersfonds . . „ 25.— „ 20. Van Jhr. Sixma, donateur der ver-

eeniging, ontvangen 100.—

„ 25. Honorarium violist Van Schal . . . „ 150.—

„ 28. Drukloon programma's 15.—

13. Maakt de rekening over den kaasvooiTaad van H. Schotborg te Sneek.

Hij had 8 September in magazijn 50 kazen wegende 275 Kg. Hij kocht:

9 September 300 kazen wegende 1.821 Kg. 12 200 „ „ 1.018 „ 16 „ 600 „ „ 2.842 „ 21 „ 900 „ „ 6.118 „ Hij verkocht:

10 September 320 kazen wegende 1.938 Kg. 15 „ 150 „ „ 763 „ 19 „ 500 „ „ 2.211 „ 23 „ 600 „ „ 3.810 „ Bij opname on 24 September blijkt de kaas 16 Kg. te zijn ingedroogd.

14. Maakt uit de volgende gegevens de kasrekening op (afsluiten op 18 September):

Sept. 1. In kas f 826.22

„ 3. Ontvangen van A. Brandsen . „ 500.—

„ 3. Betaald aan belasting 52.28

„ 5. „ „ W. van Heusden. . . . „ 672.38

„ 6. Ontvangen voor 20 balen rijst. . . . „ 200.—

„ 8. Betaald aan R. Schneider ,, 53.56

Sluiten