Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sept. 10. Betaald aan L. Kalkman f 100.—

„ 12. Gewonnen in de Staatsloterij . ... n 085.

„ 15. Geschonken aan Armenzorg . . . . 85.—

„ 17. Te kort in kas l.iH

15. Rekening over de vorderingen op G. de Bruin alhier. Jan. 10. Verkocht, aan G. du Bruin 10.000 sigaren

Comercio f 300.—

„ 15. Verkocht aan G. do Bruin 3.000

»>g- Lux „ 150.-

„ 1h. Aan G. de Bruin geleverd 200 kistjes „ 15.—

„ 20. Beschikt bij G. de Bruin over . . „ 180.— „ 24. Aan G. de Bruin in rekening gebracht

voor vracht van sigaren . ... „ 7.50

„ 25. Door G. de Bruin betaald . ... n 140.—

16. Rekening over de schulden aan H. Salm alhier.

Jan. 5. Gekocht van H. »Salm 10 pakken tabak f 4:30.— „ 15. Factuur van H. Salm over door hem voor mijne rekening aan G. de Groot

geleverde tabak n 1.150.—

„ 18. Betaald aan H. Salm „ 430.—

„ 20. Aan H. Salm teruggezonden 1 pak

tabak 40.-

„ 28. Door H. Salm gedisponeerd over . „ 500.— „ 31. Ontvangen van H. Salm 20 pakken

tabak 874.—

17. Maakt uit de onderstaande gegevens de rekeningen over de schulden aan C. van Dam en de vorderingen op G. Brouwer.

Dec. 1. Gekocht van C. van Dam 10. 4 kistjes

thee 840.-

„ 2. Verkocht aan G. Brouwer 40 Kg. koffie „ 48.—

Sluiten