Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mei. 25. Verkocht aan A. Kok 1 vat Maryland

tabak f 204.50

„ 28. Overgenomen van P. Cruyff een

brandkast 100.—

„ 81. De rekeningen worden afgesloten.

1!>. Rekening met „Debiteuren".

Verkocht op krediet goederen aan:

C. Brugmans voor / 700.—

H. v. Tol „ 520.-

L. Schaerbeek „ n 450.60

L. Tonelli „ „ 40.25

Ontvangen van H. van Tol n 520.—

Van den kassier W. Hallebeek afrekening en betaling

ontvangen van door hem geïncasseerde kwitanties op:

L. Schaerbeek f 45U.60

C. Brugmans 700.-

Verkocht aan L. Mol goederen op krediet voor „ 800.—

Overgenomen van L. Drayer en met hem verrekend zijne vorderingen op:

C. Goeverneur f 250.—

A. Cohen „ 800.-

20. Rekening met „Crediteuren".

Bij het overnemen van de zaak van L. Drayer blijk ik de volgende schulden te verkrijgen:

H. Pijpers f 1.000.-

Ch. Barneveld 50.—

T. Groenensteijn 820.40

Gekocht op krediet van Dammers en Co.

goederen voor 510.60

T. Groenensteijn disponeert over . ... n 820.40

Betaald aan H. Pijpers n 1.000.—

Sluiten