Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan. 4. Verkocht aan A. Kok 50 zakken

Rozijnen f 240. —

„ 7. Verkocht aan C. de Rook 25 balen

Santos Koflie „ 1.320.—

„ 8. Gekocht van L. Draayer 10 kisten

China Thee „ 400.—

„ 12. Ontvreemd uit mijn pakhuis 1 baal

Santos koflie „ 49.—

„ 18. Gekocht van Esman & Co. 20 pakken Sumatra Tabak „ 5.120.—

„ 21. Verkocht aan B. Horstink 100 zakken Rozijnen „ 490.—

„ 28. Verkocht aan C. Huismans 50 kisten

China Thee „ 2.575.—

„ 31. Verkocht aan L. Donner 100 zakken

Rozijnen „ 510.—

„ 31. De nog aanwezige voorraad goederen is waard:

de Koffie „ 1.175.-

de Thee 2.910.-

de Tabak „ 7.050.—

25. B heeft zijn geld in effecten belegd.

Hij had op 1 Juli:

f 10.000 aand. Besoeki Tabak Mij f 3.000.—

„ 10.000 „ Deli Tabak Mij „ 3.000.—

„ 10.000 „ Dordtsche Petroleum Mij. . . „ 11.500.— Verder boekt hij :

3 Juli gekocht f 5.000 aand. Serdang Tabak „ 5.750.—

8 „ „ n 10.000 „ Medan Tabak „ 17.500.—

10 „ verkocht „ 5.000 „ Besoeki Tabak „ 1.900.—

12 „ „ „ 10.000 „ Medan Tabak „ 18.000.—

14 „ gekocht „ 8.000 ,, Deli Maatsch. „ 34.400.— 18 „ verkocht ,, 10.000 „ Dordtsche Petr.

Maatschappij . „11.000. — 21 „ gekocht „ 1.000 „ Javasche Bank „ 17.000.— 24 „ verkocht „ 8.000 „ Deli Maatsch. „ 32.000.-

Sluiten