Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan.24. Ontvangen van R. Gerrits f 820.—

» 25. „ „ H. de Vijver per kwitantie

op de Credietbank , tjöO.—

Deze kwitantie aan de credietbank afgegeven.

„ 28. Betaald onkosten n 5_40

n 30. „ aan C. Lamsveld n 420.—

„ 81. Rekening van de Credietbank ontvangen

wegens door mij verschuldigde rente . . „ b.50 » n » n onkosten „ 4.—

B. Het zuiver-vermogen.

Jan. 1. Het zuiver-vermogen van K. Goudriaan bedroeg f 16.312.18.

Sedert ontving hij aan salaris f 2.260. —; voor rente f 518.36; verder verkocht hij in het brikschip Fortuin, dat hem f 7.000.- kostte voor f 8.100 -. Hij betaalde aan kamerhuur f 300. — ; voor ontbijt, diner, etc. f 738. — ; voor kleeding f 400. —; voor contributiën f 260.- Een obligatie Soerabaiasche Bank van ƒ850.- verkocht hij voor f H12.50; een huis aan de Keizersgracht van ƒ7.050.- voor f 7.600.-. Genoten korting voor te vroege betaling f 22.50. Fooien en geschenken aan diverse personen f 101.22.

33. Maakt oefening 26.

HERHALING.

34. Maakt op 31 December uit de volgende opgaven de balans van G. Berenburg.

Contanten f 354 7Q

4 obl. 4 % Oostenrijk a kr. 1000.— a 100 % (Januaricoupon in December geïnd) . . . 2.000.—

Sluiten