Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36. W. Busch heeft in de maand Januari de volgende

aanteekoningen gemaakt. Stelt daaruit samen de rekeningen:

Kas, Gebr. Chaböt, Effecten, Disconto-Maatschappij.

Jan. 1. Mijn vermogen bestaat uit contanten f 30.000.—

„ 3. a Deposito geplaatst bij de Disconto-

Maatschappij 18.000.—

„ 4. Gestort bij Gebr. Chaböt „ 5.000.—

„ 5. Gekocht van Gebr. Chaböt op crediet

5 aand. ii f 1.000.— Tabak-

Maatschappij Boeroe a 98 % f 4.900.—

Provisie 1 * % „ 6.25

„ 4.906.25

„ 8. Opgenomen bij de Disconto-Maatsch. „ 3.000.—

„ 9. Gestort bij Gebroeders Chaböt . . „ 7.000.—

„ 9. Uit de kas genomen voor privé uitgaven „ 100.—

„ 11. Gekocht van Gebr. Chaböt op crediet

11 aand. a f 1.000.— Cultuur-Maatsch.

„Goemoel" a 64%. . . 7.040.—

Provisie lU% . . „ 13.75

„ 7.058.75

„ 22. Uit de kas genomen voor privé uitgaven ., 50. — „ 23. Opgenomen bij de Disconto-Maatsch . „ 1.500.— „ 24. Geleend aan W. de Ruiter a 5 %

'sjaars '. „ 1.250.—

„ 25. Verkocht aan Gebr. Chaböt op crediet 2 aand. a f 1.000.— Tabak-Maatsch.

„Boeroe" è pari... ƒ 2.000. —

Af provisie V* % „ 2.50

„ 1.997.50

„ 26. Last gegeven aan Gebr. Chaböt om voor onze rekening a deposito te

plaatsen bij de Disconto-Maatsch. ., 1.800.— Jan. 27. Ontvangen van Gebr. Chaböt het ons

toekomende saldo ad f 237.50

„ 28. Betaald voor privé uitgaven . . . ,, 50.—

Sluiten