Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

privé gebruik f2.000.— uit de kas genomen. Wat is B's winst ?

C heeft op 1 Januari f 13.000.- zuiver vermogen. Na 1 jaar bezit hij f 10.000.-. Zijn privé-rekening wijst aan een verbruik van ƒ 8000. —. Wat heeft C gewonnen of verloren.

D's zuiver vermogen bedraagt bij de opening van zijn zaak f 10.000.—. Hij erft in den loop van het jaar f 6.000.— en heeft bij afsluiting ƒ14.000.- ; zijn privé rekening wijst aan een verbruik van f 3.000. — wat is zijn winst of zijn verlies.

39. Maakt:

Van No 49, 50, 51 en 56 de balans bij opening.

Maakt verder van

No 49 de rekeningen Kas, Deposito, Debiteuren, Crediteuren.

No 50 Perceel Turfmarkt 13, Kas, Crediteuren, Hypotheek. No 51 Kas, Goederen, Debiteuren, Crediteuren, Privé, Creditkas.

No 56 Deposito, Kas, Debiteuren, Crediteuren, Privé, Goederen.

Maakt van elk der bovenstaande opgaven ook de Balans bij afsluiting en berekent de winst of het verlies.

40. Maakt van onderstaande opgaven de openings- en slotbalans, benevens de rekeningen Kas, R.. .Bank, Debiteuren, Crediteuren, Privé, Gemeente Wageningen, Ch. Maquignon Luik, Bouwmaatschappij „Eigen Woningen" Utreeht.

Berekent de winst of het verlies.

Sept. 1.

Overgenomen een in werking zijnde steenfabriek te R.... Het Kapitaal, dat door mij in deze onderneming wordt gestoken, bedraagt f 93.630.— en bestaat uit:

Sluiten