Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Voor die som worden effecten gekocht en

contant betaald f 1.000.—

c. Die effecten worden verkocht en daarvoor

ontvangen 800.—

C.

u. Het kapitaal, ingebracht in een zaak, bestaat

uit geld ^ 1.000.—

b. Voor die som worden goederen gekocht en

contant betaald 1000.—

c. De helft dier goederen wordt verkocht en

daarvoor ontvangen » 550.—

d. De andere helft wordt verkocht en daarvoor

ontvangen » —

42. Maakt dezelfde posten, maar brengt de winst of het verlies eerst bi) het afsluiten op de Kapitaalrekening over

43. Boekt deze posten zooals onder A. B en C aangegeven: u. Het kapitaal der zaak bestaat uit contanten f 5.000.—

b. Gekocht laken en daarvoor betaald . . . „ 4.000.—

c. „ garen id. • • • » 1.000.— cl. Verkocht laken (van f 2.800. — ) en daarvoor ontvangen 3.200.—

e. Verkocht garen (van f 700. — ) en daarvoor

ontvangen H00.—

/. Gekocht laken en daarvoor betaald . . . „ 2.000.-

g. Verkocht het restant laken en daarvoor

ontvangen ^-500.—

h. Verkocht het restant garen en daarvoor

ontvangen 300.—

A. Opent voor het laken en het garen afzonderlijke rekeningen, en boekt de winsten of verliezen onmiddellijk op Kapitaal.

Sluiten