Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan. 25. Aan H. v. Hall in rekening gebracht

voor telegramkosten f g _

31. Gedisponeerd voor eigen gebruik bij

de Credietkas 500 _

De resteerende koffie is waard 1600.-

'• » . tabak „ „ w 7900.-

" thee v ,, 490. —

v n 4000Metallieken zijn waard . . r 2200.—

» „ fr 4000 Obl. Spanje ,. „ . . 850.—

52. Stelt eene Balans en eene Winst- en Verlies-Rekening samen uit de volgende gegevens, geput uit het Grootboek en aangevuld met de taxatie van de resteerende

goederen en effecten.

Saldo in kas 5470.30

Goederen. Bedrag van inkoop.... n 9795.45

,. verkoop 7980.50

Waarde van het restant . . ,. 1595.25

Effecten. Bedrag van inkoop .... n 7585.40

,. verkoop 10320.-

Waarde van het restant . . „ 241.60

Vorderingen. Te vorderen r 5150.—

Geind ,. 4970.-

Schulden. Schuldig 7380-40

Betaald 6940.15

Onkosten. Betaald 457.30

Aan anderen berekend . . „ 65.70

Kapitaal bij opening was r 4682.—

53. Op 31 Dec. geven onderstaande rekeningen van de particuliere administratie van N. N. de volgende tellingen aan en worden de resteerende bezittingen, voor zooveel noodig, getaxeerd.

Maakt de Balans en de ^ inst en Verliesrekening op.

Sluiten