Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl het aandeel Bergsche Bank nog een waarde van ƒ 280.— heeft en van C. Heinrichs is te vorderen'/<% rente over f 5000.— / 12.50.

V. Journaal.

56. Journaliseert de volgende posten. (Voor Wiegman & (Jo. en W. Soeters afzonderlijke rekeningen te openen).

Febr. 5. Mijn aanvankelijk kapitaal bestaat uit

geld f 3968.26

„ 5. Gedeponeerd bij Wiegman & Co. te

Amsterdam „ 3000. —

„ 8. Gekocht van H. de Leeuw te Woerden

600 Goudsche kazen 3000 Kg. . „ 1320.— „ 10. Verkocht aan W. Soeters te Rotterdam

100 Goudsche kazen 450 Kg. . „ 221.50 „ 12. Gekocht en contant betaald

100 Leidsche kazen 1200 Kg. . . „ 465.— „ 13. Verkocht aan J. Jansen te Zutphen

50 Leidsche kazen 610 Kg. . . . „ 244.— „ 15. Opgenomen bij Wiegman & Co. . . „ 1000.— „ 16. Betaald aan privé uitgaven ... „ 50.— „ vracht op kaas . . . „ 17.50 „ 17. Gekocht van W. Meursing te Hazerswoude

500 Goudsche kazen 2750 Kg. . „ 1210.— „ 17. Overeengekomen met H. de Leeuw te Woerden, dat wij onze schuld ad ƒ1320.— heden zullen voldoen als volgt:

In geld f 1306.80

Korting v. contant 1 % „ 13.20

„ 1320.-

„ 19. Verkocht aan C. Klaarhamer te Amsterdam 400 Goudsche kazen 2080 Kg. „ 998.40 „ 21. Ontvangen v.W. Soeters op afrekening „ 100.-

Sluiten