Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Febr.22. Verkocht aan H. van Dui.il te Utrecht

50 Leidsche kazen 585 Kg f 234.-

24. Betaald aan pakpapier, bindtouw, enz. r 15.— 26. Gekocht van H. de Leeuw te Woerden

200 Goudsche kazen 990 Kg. . . . „ 441.80 n 27. Toegestaan aan W. Soeters voor te vroege betaling 2 % korting op onze

rekening ad f 221.50 r 4.43

en van hem ontvangen tot afrekening r 117.07 „ 28. Verkocht aan W. Soeters

100 Goudsche kazen 468 Kg. . . . n 217.52 „ 28. Betaald aan

huishoudelijke uitgaven „50.—

salarissen ^ 60. -

briefport en telegrammen r 4.25

vracht op verscheepte kaas . . . . „ 25.—

pakhuishuur 20.-

„ 28. W iegman & Co. te belasten voor

interest k 2% 3 11

56a. Brengt de journaalposten in het Grootboek over. Maakt daarna de proefbalans.

566. Maakt Balans en Winst- en Verliesrekening uit opga\e 56 en sluit het Grootboek af, waarbij in acht te nemen is, dat bij opname werd bevonden:

Kasvoorraad f 157.51; 700Goudschekazen3738Kg. ƒ 1661.80.

57. Journaliseert de volgende posten:

a. Ontvangen van onzen debiteur H. van Zijl

in zilvergeld f 800 _

b. Ontvangen van onzen debiteur H. van Zijl

in bankpapier 800.—

c. Ontvangen van onzen debiteur H. van Zijl een kwitantie opS. Hesterman,kassieralhier,

welke kwitantie op vertoon wordt voldaan 800.—

Sluiten