Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Bericht ontvangen van C. Smit te 's Gravenhage, dat

hij a contant verkocht:

•5000 sigaren, merk Emperor f 300. -

Af zijne provisie 5% . . „ 15.—

f 285.-

Per kas ontvangen.

e. Geconsigneerd ten best mogelijken verkoop aan J. H.

Trusty te Amsterdam:

50 vaatjes boter . ... f 600. —

Onkosten n 10.—

f 610.-

/. Verkooprekening ontvangen van J. H. Trusty over: 50 vaatjes boter . ... f 700.—

af onkosten . . f 7.50 „ provisie . . „ 35.-

„ 42.50

f 657.50

64. a. Dagboek van H. Eijssen, Kaashandelaar te Gouda. Gouda. I Mei 1897.

a Mijn vermogen bestaat uit:

Geld f 2182 36

Vordering op W. van Duyl, kassier alhier „ 4500 15 a f 200,- Aand. Amsterdainsche Bank „ 5100 —

300 1° exportkazen 1160 Kg „ 510 40

ƒ1229276

Promesse aan W. Santvoort per 14 Mei . „ 3000-

/' 929276

2

b Gekocht van W. Timmermans:

300 kistjes voor 4 kazen a 30 ct. . . . f 90 200 1 kaas a 10 ct. . . . „ 20 -

f 110 —

Betaald met mijn kwitantie No. 1 op W. v. Duül

Sluiten