Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda, 23 Mei 1897

_

iv Verkooprekening ontvangen van L. J.

Brainsmead te Londen over:

800 2" Exp. chease Cwt. 51.2 - a 4 d.p. «f t !*j 2,8

500 1° do. „ 32.0/5 a 5 p. „ „ 74 15 5|

t 170 18 1

Af: vracht en verdere onkosten t' 8.5/6 „ provisie 3% „ 5.2/7

n 8/1

t 157 10/-

"Waarde 20 Juni a f 12.10 f 1905 75

24

x Gedisconteerd m\jne promesse aan de

order van L. Sandwijk per 12 Augustus f 1823 64

Af: 82 dagen a 3% »

f 1811 18

Betaald.

25

ij Gedeponeerd hij W. van Duijl .... f 2500 —

26

z Afgelost de prolongatie b\j G. van Ber-

kel in dato 11 dezer f 4000 —

Intrest 15 dagen a 31,2 % „ 5 83

\f 4005 83

Dit bedrag voldaan met mijne kwitantie op W. van Buy!.

27

aa Aan S. de Heus, heden van zijne vordering ad f 13279,15 in geld betaald f 5279 15

terwijl ik voor het restant ad . . . ƒ 8000 — een promesse geef per 18 Augustus verhoogd met ?. mnd. rente a 4 % . „ 80 —

f S080 -

28

bb Betaald aan weekloon f 9 50

„ „ notaris de Vries:

voor opmaken acte met S. de Heus . „ 22 50 „ kosten overschrijving pakhuis . „ 122,50

f 15450

Sluiten