Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

бза. Maakt het grootboek en de proefbalans.

бзб. Maakt den inventaris op. en daarna de balans en winstrekening, als l bekend is, dat bij opname is bevonden: een teveel in kas van f 0.83.

een onderwicht op 1". exportkaas van 18Kg.noteering/21. - » „13» , „19.-

'• » i- 1". Leidsche kaas ,, 38 „ „ ,,16.50 » >• „ 2*. consumptiekaas80 „18.50

alles per 50 Kg. en met 2% korting.

De aanwezige emballage heeft een waarde van f 23.50. De effecten zijn getaxeerd op ƒ 5000.Verder is af te schrijven op de waarde van het pakhuis 1 % (van de koopsom).

ü4. Behandelt reeks No 40 volgens de dubbele methode.

05.0. Op verzoek van H. de Wit op mij genomen om de f 5000. —, die ik hem schuldig ben, te betalen aan H. Meijer.

b. Geaccepteerd de traite van H. de Wit aan

de order van H. Meijer per 1 Juli. . . f 5000.—

c. Afgegeven aan H. de Wit een promesse per

1 Juli, groot 5000. —

cl. Gekocht bij H. Blikman wisselzegels . . 2.—

e. Verkocht op promesse van 3 maanden aan

R. Willems een partij goederen ...... 3522.00

zegel q

r

f " 3524.60

/. Ontvangen de promesse van R. Willems per

3 maanden, groot 3524.6O

y. Geïnd de promesse van R. Willems, groot ,, 3524.60 }(. Getrokken op R. Willems aan eigen order

per 12 Aug. a.s 3524.60

?. Verdisconteerd aan J. H. de Vije mijne traite

op R. Willems per 12 Aug „ 3524.60

Af 60 d. disconto 3% . . „ 17.62

Ontvangen f 3506.98

j. (vetrokken op R. Willems aan de order van

H. de Vries per 12 Aug. a.s 3524.60

Sluiten