Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rt7. Dagboek van J. Ympyn. I. Amsterdam. I April 1897.

1 Het kapitaal waarmede ik mijn handel

begin bestaat uit:

Actief.

(>eld i lï951817

Goederen:

50 balen Javatabak.

Bruto 3618 Kg., netto 3518 Kg. a 36 et.

Per 11 Kg ƒ 2532 96

Contant 1 % ... . „ '25 33

„ 2507 63

Vaste goederen:

Huis aan den Singel No. 316 .. . „20000 —

Vorderingen:

Op H. Vriesema alhier ƒ 422118

„ N. Forestain te Gouda . . . . „ 5623 29

j ~ „ 6045 47

Totaal Actief ƒ48071 27

Passief.

.

Hypotheek H. Crone.

Rente a 4% betaalbaar 1 . . „100001-

ƒ38071! 27

2

2 Gekocht op promesse van 3 mnd. van

A. de Graaf alhier :

400 kisten zeep, merk „de drie swaer-

den".

Bruto 2408 Kg.

Tarra 255 „

Netto 2213 Kg. a ƒ15.- ƒ 33195

emballage a 15 ct. per kist . . . . L 60 -

!/' 39195

Promessezegel L — 20

I f 392J5

3 Gedeponeerd bij de Amsterdamsche Bank ƒ15000'

Sluiten