Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, 16 April 1897.

!

25 Verkocht aan A. de Graaf alhier:

17/4 kisten Java Souchon thee R S.

Bruto 765 Kg.

Tarra 164 „

T 601 Kg. a 35 ct / 420 70

Af: conditie '/« % L 210

| 1 ~f 418 6«»

Waarde 30 April a. s. 19

26 Factuur ontvangen van Latimer & Fer- 1

nandez te San JuandePuertoricoover:

480 zakken Lares koffie.

Bruto 100944 fir. 1

Tarra 720 „ «

Netto 100224 ti'. — 46103 Kg. s 17'4

per 46 Kg. $1728863

Onkosten:

Ledige zakken . . • 153 60|

Ontvangen, merken, etc » 80 18

Brandassurantie 86 44

Uitgaande rechten „ 264 51

Verdere onkosten ' „ 165 38

— $ 75011

„18038 74

Commissie 5 % i „ 90193

„18040 67

a f 1.25 ƒ23675 84

Waarde 19 Juli. ,9

27 Geaccepteerd de traites van D. ter Cocq

te Rotterdam per 10 Juli a. s.

Order A. Salomon & Co. te Rotterdam I/' 5000 — „ B. C. Zweers te Gouda . . . L 4000 — Disconto-Maats, te Rotterdam . L 567150

I /'14671 "0

20 1

28 Verdisconteerd b\j de Nederl. Bank alhier:

Een wissel op H. toe Laer p. 13/5 . f 5000 —

Af: 25 dagen disconto a 2' ':i % . . . „ 868

—/ 4991

Dit bedrag ontvangen.

Sluiten