Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. 20 April 1897.

•2H Betaald aan huish. uitgaven .... 11/' 40 -

„ weekloon bediende . . . » 10 — abonnement Staatsspoor ||„ '250 — ^

II f olHJ

22 ! I —

80 ' Verkocht op promesse van 3 mnd. aan W. Jelgersma alüer:

•25/4 kisten Java Souchon thee R<S.

Bruto 1127 Kg.

Tarra 239 „

888 Kg. a 36 ct /' «39 36

Yeilingskosten 1 % . • L 6 39

\r *545 751

Zegel j 1 -V 646 25

31 Gekocht van de Twentsche Bank:

Een wissel op Biydenstein & Co. te Londen per 17 Juni £ 350 a 12.05 p.

3 mnd f 4217 _

By 36 dagen disconto a 2 ' . % . . • » 10 ^2804

Dit bedrag betaald. 22 "~|

32 Geremitteerd aan The General Trade i

Bank te Londen :

Een wissel op Londen p. 17 Juni £ 350

. . ƒ 4228 04 als boven r

23— —

33 Betaald aan H. van Gelder, boekhouder

van de „Semper Spera" mijn aandeel in de uitrustingskosten van dien bodem f 450 — 24

34 Gekocht op 3 maanden van Kochboom

& Co. te Rotterdam: l|

10 kisten Java Indigo.

Bruto 996 Kg.

Tarra 218 „

Netto 778 Kg. a f 3.70 per V., Kg. . . j |A 5757 20

Sluiten