Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 Opgenomen b|j de Amsterdamsche Bank. I 1/ 4000 -

26 : —

36 Gedisconteerd van H. Soelmondt alhier I

de door mü geacc. traite vanD. terCocq j

per 10 Juli a. s. order B. C, Zweers. V 40^,

Af disc. 77 dagen a 3% » __L.f 397483

Dit bedrag betaald.

26 — -f

37 Verkocht aan L, van Bueren te Utrecht: ||

4 kisten Java Indigo.

Bruto 385 "Kg.

Tarra 85 „

NettoTsOO Kg. a f 4. - per 1, Kg. . ¥ 2400 -

Korting voor contant L 24 ^ ^ _

38 Verkooprekening ontvangen van Bar- |

ker, Thomas & Co. te Londen over: ]

200 kranj. Javasuiker. i l

Bruto Cwt. 1094.3.12

Ggw. 1 H.' Cwt. 1.3.4

Tan'a 30 ti* „ 53.2.8 „ 55.1.12

Netto . . . Cwt. 1039.2.—

a 23/6 jt 1221 8,3 Contant 1% . . . L 12'4/3

fc 1209 4 -

Onkosten :

Vracht enz £ 20.10/6

Lossen en opslaan . . . • „ 3. 9/2

Courtage ll, % , 6. 2 1

Pakhuishuur enz ,4. 6/7

Commissie 2 % 24.3/8 5812/-

t 115012_

a f 12.10 j I L 3922 26

Amsterdam. 25 April 1897.

±

Sluiten