Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69. De vereeniging „Symphonie," geeft aan de nieuw toetredende leden, wier lidmaatschap 1 Januari aanvangt, de bevoegdheid om reeds in December van de door die vereeniging te geven concerten gebruik te maken. Zij int van die leden in December de contributie over het komende jaar tot een beloop van f 280. — , doch brengt dit bedrag eerst in het komende jaar als bate in rekening.

Hoe sluit de vereeniging „Symphonie" de Contributie-rekening af op 81 December, als die rekening met inbegrip van bovenstaande f 280.— een credit aanwijst van f 4800.— ?

70. 31 Dec. Sluit de rekening „Te innen wissels" af, wanneer daarop nog voorkomt een wissel groot f 1500.— per 1 Maart, waarvan de contante waarde bedraagt f 1497.— (Saldo proefbalans Deb. f 1500. — ).

70«. 31 Dec. Sluit de rekening „Te innen wissels" af, wanneer daarop nog voorkomt een wissel groot £ 500.— per 1 Maart, k z koers 12.10, disconto 3%. (Saldo proefbalans Deb. f 6015.-).

10b. 31 Dec. Sluit de rekening,, Te betalen wissels" af, wan neer daarop nog voorkomt eene promesse groot f 780.— per l April, en een geaccepteerde wissel groot f 6520.— per 15 Maart.

contante waarde promesse f 772.20 id. id. wissel „ 6465.67

71. De rekening „Debiteuren" wijst op 31 Dec. een Debetsaldo aan van f 31520.10.

Werd deze vordering contant voldaan, dan zoude men een disconto van f 124.20 moeten toestaan.

Sluit deze rekening af.

71 a. De rekening „Crediteuren" wijst op 31 Dec. een Credit-saldo aan van f 28510.—

Werd deze schuld contant betaald, dan zoude men eene rentevergoeding van ƒ210.— genieten.

Sluit deze rekening af.

Sluiten