Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72. Do Rekening „Exploitatie Huis SingeU" geeft een Creditsaldo van ƒ520. —.Het gebouw is verhuurd voor ƒ 800. —. De betalingstermijnen zijn 1 Feb., 1 Mei, 1 Aug., 1 Nov!Sluit op 31 Dec. de rekening af.

72«. Op een huis is door mij een hypotheek van ƒ 10000.— gesloten, waarvan de rente ad 4 % bij vooruitbetaling betaalbaar is 1 April, 1 Oct. Welke boeking vloeit hieruit voort bij afsluiting op 31 Dec. ?

72b. Op 2 Dec. werd op fondsen een prolongatie gegeven van ƒ 6000. — a 4%. - Wat is op 31 Dec. bij het afsluiten te boeken ?

73. Maakt uit onderstaande gegevens de Balans en de rekening van Winst en Verlies op:

1. Huis Boomstraat 7 ■ . f 12750

2. Exploitatie Huis Boom-

., r» rïlat ' 188:55

3. Effecten 17500

4. Crediteuren 182 60

5. Onkosten 782(50

6. Huishouding 1640 40

7. Kleeding 520 -

8. Geneeskundige Hulp . 75 —

9. Dienstboden 240 —

10. Honorarium 45(30 _

11. Meubelen 536010

12. Tantièmes 700 —

13. Interest 80 20

14. Prolongatie o/g .... 2000 —

15. Cassa 275 05

16. Kapitaal 3143! 70

/ 39143 05 I/' 39143 05

05 /' 39143

1. Afschrijven ƒ250. —.

2. Huur bovenhuis ƒ400.- betaalbaar 1 Feb., 1 Mei,

1 Aug., 1 Nov.

3. Waarde ƒ18620. — .

5. Ten laste van het volgende jaar te brengen ƒ 80. — .

7. Waarde ƒ400. —.

9. Nog te betalen loon ƒ20. — .

10. Honorarium nog te ontvangen ƒ250. — .

11. Waarde ƒ5000. — .

14. Nog te betalen rente ƒ45.—.

Sluiten