Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. 3 Mei 1897.

59 Betaald voor bewaarloon van Effecten

en P°rt0 \f 9 05

4 . j

60 Ontvangen per S.S. Amalia van <1e Cul¬

tuur-Maatschappij „Kalimaas" 670pakken tabak, om voor haar in commissie te worden verkocht. 4 — ! ;

61 Verkocht aan de Amsterdamsche Bank

1100.- 5% Ohl. Brazilië a 84" . f 1016 25 Intrest 6 mnd. 3 d. . . . „ 30 00

f 1046 75

Af provisie ljöOl

en £100.- 5% Obl. Para a 84%. . } 10081- ' 104525 Intrest 4 mnd. 3 d. . . . „ 2050

f 1028 50

Af provisie n 150

- 5 : ~| - 1027 -

62 Getrokken op Ludw. Müller Söhne te

Bremen voor mijne rekening M. 10000.per 5 Aug. aan de order van mijzelven

a ƒ59.20 Kz j \f 5020 —

Dezen wissel aan h n ter acceptatie

gezonden

5 j

63 Gekocht van A. Stevens alhier op pro¬

messe van 3','a maand:

100 balen Java Koffie.

Bruto 5940 Kg. Netto 5790 Kg. a 55 ct. f 6369 —I

Veilingskosten „ 63 69

Promessezegel n 3 25

f 6435 94

— 5

64 Gekocht van H. van Gelder alhier:

110 in het fregat „Semper Spera" . ! f 5500 —

Dit bedrag betaald met mijne kwitantie

op de Amsterdamsche Bank.

In de reedery-vergadering ben ik tot boekhouder benoemd.

Sluiten