Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ ei kocht aan W. Caspers alhier van |

de party tabak, toebehoorende aan de Cultuur-HaatsehappJj „Kalimaas": !

429 pak Bruto 33600 Kg.

Tarra 858 Raff: 42

~~ «00 „

Netto 32700 Kg. a 34.1 c. . ƒ22301 40

Ar Monsters 120 , , 30 c. . „ 72- r 2o378 in

Contant 1 % „ 223 73

ƒ22149 67

15 —

84 Gekocht van .T. Heyblom te Rotterdam:

10 kisten Java Indigo.

Bruto 9861/., Kg. Netto 752 Kg. a 390 c. I

„P' ''a ,Kg ƒ 5865 60

" aarde lo Augs.

15 ; Jj

85 Gekocht van L. Sanders alhier op pro- !

messe van 3' .. maand:

10 kisten Java Indigo.

Bruto 983 Kg. Netto 762 Kg. a 385 c.

p" l'sKS 5867 40

Promessezegel. ... 3! —

De promesse per 1 September aan L. /' 5870 40

Sanders afgegeven.

16 |

86 Getrokken op Barker, Thomas & Co.

te Londen oen zichtwissel 0/. Vogelsang & Culp alhier £ 150.12'-.

Daarvoor ontvangen a ƒ12.15. ... f 182979

— 16 1

8' Ontvangen van W. Theuré te Utrecht: [

Per aangeteekenden brief. .... ƒ 320 — „ postwissel n 4Q2

-ƒ 32492

Amsterdam, 14 Mei 1897.

Sluiten