Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. 21 Mei 1897.

95 Ten verkoop gezonden aan The General

Trade Bank onze traite op W. Larsson te Stockholm per 8 Augustus

Kr. 6.707.56 a 06V» p. 'Hm ƒ 4393 45

B\j 13 (lagen a 4% „ 6 35

ƒ 4399 80

21

96 Verkocht aan L. Muller Söhne te Bre¬

inen van do party tabak toebehoorende aan de Cultuur-Maatschappij „Kalimaas" 241 pakken.

Bruto 18.957 \ 2 Kg. Netto 18.4281/.. Kg.

a 48 57 c /'1790l|44

Monsters 75 Kg. a 40 c. . . . „ 60 —

ƒ17961 44

Contant 1% „ 179 61

ƒ1778183

Onkosten bij de verzending „3615

i ƒ17817 98

23675 84

993 43

1/2466927

98 Betaald aan Jansma, expediteur alhier,

voor vracht, lossen en opslaan van

480 zakken koffie ƒ 642 43

23

99 Geconsigneerd aan L. Müller Söhne te

Bremen:

20 kisten Java Indigo, inkoopsprijs . ƒ11736 —

Expeditiekosten 1145

ƒ11747 45

24

100 Afrekening gezonden aan de Cultuur-

Maatschappij „Kalimaas" over voor haar verkochte:

670 pakken tabak. Bruto provenu. . ƒ40372 26

Contant „ 403 34

ƒ39968 92

Onkosten ƒ 4228 55

Commissie 27s % • • • • » 999 22

„ 5227 tl

Waarde per 1 Juni . . . Jƒ34741 15

Sluiten