Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gematigd en verdraagzaam noemde men zich, maar met groote gestrengheid trad men <>p tegen een ieder, die aan de hier genoemde principieele stukken der revolutieleer metterdaad wilde tornen. Die beginselen zouden en moesten ongeschonden blijven.

I)e „Afgescheidenen", die breken wilden met een kerkgenootschap, afhankelijk van den Staat, hebben al die gestrengheid ondervonden.

De voorstanders van eeu onderwijs der jeugd naar <!e Schriften wisten er ook van mede te spreken, toen zij het waagden om Christelijke Scholen op te richten.

En de Christenen, die den moed hadden in het openbaar tegen de revolutie-leer op te komen, werden door het gematigd liberalisme, dat zich ook conservatisme noeuide, achteruitgezet, niet waardig gekeurd voor landsbetrekkingen.

Sluiten