Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder die omstandigheden was liet geen zware taak voor liet zich noemend gematigd liberalisme 0111 de revolutie-beginselen in hun geheel toe te passen op de regeering des lands; en toen er eene geestelijke opwekking allerwegen te bespeuren was, die eene ontwaking uit den langen slaap van onverschilligheid en verflauwing der grenzen aankondigde, bleek de revolutie-leer reeds in die mate wortel geschoten te hebben, dat de strijd tegen haar een volstrekt hopeloos werk scheen.

In 1818 was alzoo wel het juk der Frausche heerschappij afgeworpen, maar niet gebroken met de beginselen der Frausche revolutie.

Sluiten