Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus onze Koningin gehuwd ware met een prins uit haar stam d w. z. met een prins uit het Huis van Oranje, dan zou door dien mannel,jken persoon het Huis van Oranje van zelf worden voortgeplant; doch nu H. M. met een vorst is gehuwd, geen prins uit haar stam, dus iemand buiten den stam van Oranje, moet wel deregeering u, een anderen stam of op een ander Huis oven,aan De Schrift spreekt hier duidelijk. Doch . . . daarin behoeven we ons thans nog niet verder te verdiepen. Voor het heden was het voldoende uit Gods Woord duidelijk en klaar aan te toonen dat ouk eene vrouw recht kan hebben op den troon, en dat alzoo de regeering van H. M. Koningin Wilhklmixa niet in strijd is met de ordinantiën des Heeren.

Dtze ovei tuiging is voor de anti-revolutionairen niet zonder belang; ze zal den band tusschen Haar en al onze geestverwanten in den lande niet weinig versterkt hebben.

Sluiten