Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenten, van liet gewest en bovenal van de andere gewesten, die te zamen het geheel vormden.

Dat was dus een „decentralisatie", die wij niet begeeren en die dan ook verderfelijk voor ons land werd — hoewel natuurlijk het beginsel der zelfstandigheid, dat in die decentralisatie opgesloten lag, door ons moet worden toegejuicht.

Na 1795 wierp men, als zoovele andere goede zaken, het goede beginsel der zelfstandigheid over boord, zonder er iets beters voor in de plaats te geven. Dit blijkt uit de staatsregeling van 1798 feitelijk de eerste, die ons land verkreeg, daar de regeling van de Unie van Utrecht, hoewel ze van 1579 tot 1795 duurde slechts eene voorloopige was. Vóór 1795 vormden de gemeenten samen een gewest en de gewesten samen de Republiek : bij de Staatsregeling van 1798 ging men van het geheel uit en heette het woordelijk :

Het tegenwoordig; Grondgebied der Bataafcche Republiek is verdeeld in gat Departementen, met nname:

Ook hier dus de Revolutie. Met de historie werd geen rekening gehouden. Dat het gewest Holland een eigen geschiedenis had, evenals l trecht en Zeeland en andere gewesten; dat de Hollander een ander type vertoonde dan de Zeeuw of de Geldersman en de tries — het werd alles weggeredeneerd door de revolutie-leuze van „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap."

Vroeger klom men op van de deelen tot het geheel: eerst het gezin, eene verzameling van gezinnen een gewest: eene verzameling van gewesten het land of de Republiek. In den Franschen tijd werd het omgedraaid: er is een stuk land, waarop menschen wonen ; dat land wordt, om het bestuur of de regeering te vergemakkelijken, in stukken verdeeld, niet naar de eigenaardige typen der bewoners maar naar de rivieren of wateren welke er gevonden worden. Dit nu was de centralisatie - dat nl. alles van een middenpunt, van het centrum, moet uitgaan — ten top gevoerd.

Het Eerste Departement van de Emt. Tweede „ tan den Oudt

tan den Ouden IJssel. tan den R/iijn.

tan den Anistel.

tan Texel.

van den Delf.

tan den Dommel.

tan de Schelde en de Maas.

Derde Vierde

Vijfde

Zesde

Zevende

Agste

Sluiten