Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch daartoe zou uoodig zijn Grondwetsherziening (art. 141 en 143). En men weet: eene Grondwetsherziening tot stand te brengen, gaat niet zoo vlug. Eerst moet bij gewone wet vastgesteld zijn de verklaring, dat er grond bestaat om het voorstel tot Grondwetsherziening in overweging te nemen. Daarna worden de beide Kamers ontbonden, terwijl de nieuwe Kamers het voorstel tot Grondwetsherziening niet dan met twee derden der uitgebrachte stemmen kunnen aannemen.

De Provinciale Staten.

De samenstelling en de bevoegdheid van de Provinciale Staten met die van de Gedeputeerde Staten worden geregeld in de Provinciale wet van 6 Juli 1850, onder liet Ministerie-Thorbecke tot stand gebracht. Volgens die wet is het aantal districten, waar de Staten-leden gekozen worden, en het aantal leden voor iedere provincie als volgt:

Aantal Aantal

PROVINCIËN. DISTRICTEN LEDEN.

Groningen 7 45

Friesland 5 50

Drente 4 35

Overijsel 12 47

Gelderland ]g gj

Utrecht g 41

Noord Holland 23 72

Zuid Holland 21 82

Zeeland 7 42

Noord Brnbant 9 gt

Limburg 9

118 585

De gewone tijd van verkiezing der leden van de Staten (inleveïing der candidaten-lijst) is de eerste Dinsdag der maand Juni. De gekozen leden, die den ouderdom van 25 jaar vervuld moeten hebben, worden reeds op den eersten Dinsdag der maand Juli geïnstalleerd. Om de drie jaren treedt de helft der leden af. Ze hebben zes jaren zitting. Jaarlijks worden twee gewone vergaderingen gehouden; op den eersten Dinsdag der maand Juli (zomer-ver-

Sluiten