Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben de strekking om den grondslag onzer samenleving te ondermijnen. En zoo moet dus aan het streven dat in den tegenwoordigen tijd al meer zich openbaart, om n.1. willekeurige echtscheiding mogelijk te maken, zoo ernstig mogelijk weerstand geboden worden.

Wij hebben, het zij nogmaals herhaald, ietwat lang stilgestaan bij het huwelijk mi bij de echtscheiding, omdat hierbij zeer zeker de Justitie, het vaststellen van het recht, ter sprake komt; — terwijl liet van algemeene bekendheid is dat dit vraagstuk al meer actueel wordt (aan de orde komt), daar het op dit stuk als op alle andere overduidelijk blijkt, hoe het loslaten van Gods Woord en het breken met de Openbaring ten slotte leidt tot algelieele omkeering van de maatschappelijke verhoudingen, als gevolg van het op zij zetten van de ordinantiën Gods.

Sluiten