Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winsten, die de Staats-loterij-baas behaalt. Eerst wanneer de Overheid zelve niet mee speelt of anderen tot spelen verleidt, kan zij tegen spel en loterij optreden. Doet ze het laatste en blijft zij voortgaan met haar Staats-loterij, dan zou voor haar houding geen andere kwalificatie passen dan die van huichelarij.

Dit op den voorgrond stellende, moet intusschen niet over het hoofd gezien worden, dat niet in alle spel en loterij zulk kwaad steekt als hierboven werd aangegeven. Er zijn onschuldige spelen, die in plaats van booze begeerlijkheden in den mensch te versterken als ontwikkelend voor het verstand aanbeveling verdienen. Daaronder mogen gerekend worden: dam- en schaakspel, alsmede ook het biljartspel, welk laatste spel alleen daarom in onze kringen niet algemeen voorgestaan wordt omdat het schier uitsluitend in de herbergen of café's kan worden beoefend.

Tegen zulke spelen nu zou de Overheid niet mogen optreden; en eveneeens zou zij onzijdig moeten blijven tegen alle spel en loterij, die niet bedoelen het behalen van winsten. We denken hier aan loterijen van schilderstukken en andere voorwerpen van kunst en smaak; aan de zoogenaamde bazars. In hoeverre een bazar, bedoelende het bijeenzamelen van gelden voor een goed doel, van anti-revolutionair standpunt moet worden veroordeeld, blijve hier onbesproken. Zeker is het, dat zulke loterijen, als niet bedoelende de zakken van ondernemers ten koste van de spelers te vullen, niet door de Overheid mogen verboden worden.

Drank en Prostitutie-,

In „Ons Program" (bl. 767) wordt van het „drankmisbruik en van de „hoererij" gezegd, dat zij twee zonden zijn, die, hoe na ook verwant, toch hierin verschillen, dat het „drinken' eerst door misbruik zonde wordt, terwijl de hoererij in absoluten zin en onder alle denkbare vormen zonde is.

Hiermede zullen velen niet instemmen. Ook onder de anti-revolutionairen zijn er, die reeds in het gebruik van sterke dranken zonde zien; terwijl de leden van de „Gereformeerde vereeniging voor drankbestrijding" wel niet zeggen, de geheel-onthouding in beginsel voor te staan, maar haar toch aanbevelen ter wille van het kwaad, dat

Sluiten