Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel XV.

In het belang* der openbare gezondheid acht de Anti revolutionaire of Christelijk historische richting', dat de overheid te waken heeft tegen rertalschinj van levensmiddelen; tegen verontreiniging van den publieken weg en tegen r erqiftifjin/j van den dampkring of het water; zorg heeft te dragen voor zindelijkheid in haar eigen huishouding; en eene eerbare begrafenis der lijken; en voorts bij het zich vertoonen van besmettelijke ziekten (behoudens de vrije beschikking van een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigen consciëntie) al zulke maatregelen heeft te nemen, als strekken kunnen en onmisbaar zijn om te voorkomen, dat iemand, onwillensofonwetend, met de smetstof dezer ziekten in eene voor hem gevaarlijke aanraking zou treden.

Openbare Gezondheid.

Ieder recht Hollander staat bekend om zijn zindelijkheid. Met name bij een bezoek aan het platteland, 't zij ge de woningen in een dorp of een hoeve binnentreedt, treft u de zindelijkheid en de netheid. En zeer zeker munt hierin de Hollander uit boven den Vlaming of den Franschman. Die zindelijkheid is den Calvinisten eigen. Niet voor niets heet het in onzen Heidelberger, dat ik, niet slechts met de ziel, maar met lijf èn ziel mijns Zaligmakers Jezus Christus' eigen ben; want de Gereformeerden, de Calvinisten, hebben steeds getoond ook voor hun lichaam goede zorg te dragen. Men vergelijke maar eens het eene volk met het andere volk; en het zal duidelijk zijn, dat de religie ook op het stuk der zindelijkheid invloed heeft. ,.Kraakschoon" is nog altijd de eere, waarop iedere degelijke Hollandsche huismoeder lioogen prijs stelt.

Sluiten