Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel XXI.

De antirevolutionaire purtij heeft, om deze begiuselen ingang te doen vinden, de zelfstandigheid van hare partij te handhaven; zich bij geen andere partij te laten indeelen; en slechts dan samenwerking met andere partijen te aanvaarden, indien die door een vooraf wel omschreven program, met ongekrenkt behoud van hare onafhankelijkheid, kan worden verkregen. Reden waarom zij bij eerste stemming gemeenlijk met een eigen candidatuur aan de staatkundige verkiezingen deelneemt en, bij herstemming, zich voorbehoudt te handelen uaar omstandigheden.

Partij-beleid.

Het laatste artikel van het Program van beginselen der antirevolutionaire partij handelt over wat men zou kunnen noemen het partij-beleid. Het behoeft, na hetgeen hiervoren over het ontstaan dier partij is gezegd, niet breedvoerig besproken te worden. Alleen de samenwerking met andere partijen vraagt onze aandacht.

Toch behoort een enkel woord over het partij-wezen vooraf te gaan; en dan zij al dadelijk er op gewezen, dat thans de afkeer om tot eene partij te behooren weinig meer bespeurd wordt. Zeker, er is nog veel traagheid en onverschilligheid. Tal van christenen,' die niet gaarne eene godsdienstoefening op Zondag zouden overslaan, houden zicli in de dagen der week verre van allen arbeid voor de verbreiding van de beginselen naar Gods Woord op het terrein van het volksleven, voor Volk en Overheid, voor school en andere volksbelangen. Ongetwijfeld speelt de onkunde ook nu nog hierbij eene droevige rol; maar bij de meesten dezer, die anderen laten werken en zeiven minachtend dikwerf toezien, is het lusteloosheid

Sluiten