Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaad, dat den kop der slang verplet. Hoe geschikt was dit geloof om hein aan haar te verbinden, en de klove te dempen, door het feit dat zij hem verleid had, ontstaan! Welk een wijding gaf het geloof, dat hun eigen verlosser de vrucht hunner genieenschap zou zijn, aan hare zinnelijke uitoefening ! Denk dit geloof weg, wat lust kan Adam hebben, om zijne vrouw tot zich te nemen en kroost bij haar te verwekken ? Dan liever alleen gebleven, zonder vrouw, zonder kind, dan den duivel bondgenooten, de hel lijders, zichzelf verwijtingen te verwekken. Maar Adam heeft geloofd; daardoor is het menschelijk geslacht geworden; zonder het geloof geen menschheid. Er wat diepe overtuiging van de grootheid der goddelijke genade moest het hem niet geven, dat Eva's schoot naar de goddelijke ordening het uitgangspunt der verlossing zou zijn. Daar waar de grootste schuld, de geringste kracht, de mindere in waardigheid is, vangt zij met hare werking aan. bij de vrouw, verleide en verleidster beide, waar de man slechts verleide is, bij het zwakkere vat, bij de onvrije dienares, bij wie niet scheppen, niet regeeren, maar slechts ontvangen en verwekken kan! Maar tot die overtuiging moet het ook komen; dan leert de mensch zijn heil van God verwachten, en Adam zelf wordt een Eva, die geen moeite doet om iets voort te brengen, maar eenvoudig in ontvangst neemt, wat God in zijn eeuwig evangelie hem beloofd heeft te geven.

Sluiten