Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen de Ninevieten opstaan tegen dit geslacht. Heidenen zullen christenen oordeelen.

Dit is de laatste beteekenis van Ninevé's bekeering. Al wat vóór Christus' komst in het vleesch geschied is, greep plaats met het oog op wat na zijne komst in het vleesch gebeuren zal. De beschaming van Samaria door Ninevé's bekeering is maar een voorspel van de beschaming der Christenheid straks. En gelijk Ninevé later de roede werd om Samaria te oordeelen, wijl het zich niet bekeerde, zoo zal Ninevé ook de rechter worden der Christenheid, die van den Opgewekte gehoord heeft, en Hein verworpen. De Heer heeft liet zelf gezegd; op den dag zijner verschijning zal het bevestigd worden. Welgelukzalig de man, die met de erkenning van Christus niet wacht, tot hij Hem op de wolken ziet; want slechts nu, niet dan, zaligt het aanschouwen.

Sluiten