Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen had dan er op te wandelen, en niet dwalen kon, als Hij slechts de hand zijns Vaders bleef vasthouden. „Geen oogenblik verlegenheid of aarzeling in zijn leven, noch wat de wijze aangaat, waarop Hij werken zal, noch wat den tijd betreft, dien Hij aan elk werk zal wijden, omdat Hij in alle eenvoudigheid het plan van God volgt," zegt een christelijk denker. Alzoo putte Hij alles uit den Vader ; diens gedachten, diens gezindheden, diens plannen, in één woord, .al wat in den Vader was, nam Hij over als het zijne; het leven des Vaders werd door Hem tot het zijne gemaakt. Zijn leven was dat van God; eene eigene sfeer, waar God buiten was, kende Hij niet. Van daar was Hij sterk door het nooit geschokt geloof van Gods werk te volbrengen. De weg tusschen God en Hem is altijd vlak en gebaand ; de hemel boven zijn hoofd altijd open.

Zijne jeugd en veler jeugd, welk een onderscheid, welk eene tegenstelling! Zijne baan voert langs afgronden en over bergen, ja, maar Gods aangezicht tegemoet, terwijl die van den jongeling zich doorgaans in een doelloozen cirkel beweegt. Het leven dat Hij, als Zoon des menschen leefde, droeg hetzelfde karakter en ademde denzelfden geest, als het leven, dat Hij als Zoon van God leefde, dat eener onvoorwaardelijke overgifte en toewijding aan den Vader; maar het onze ? Doe ik u onrecht met te beweren dat elk jongeling, die nog niet wedergeboren is, niet in overeenstemming met de wet van het persoonlijk leven, dat is, niet als geestelijk wezen, maar naar de wet des vleesches, naar den trant der dieren leeft ? Bezie het schepsel, dat niet als gij „ik" zeggen kan; zeg mij, breekt het dier wel ooit door den cirkel zijner eigene behoeften en belangen henen? Nimmermeer; want het kan zich niet offeren, het kan zich niet wijden, het kan zich niet weggeven, in één woord, het kan niet liefhebben, omdat het zich niet bezit, zich niet meester is, niet gelijk gij, een persoonlijk wezen, dat over zichzelf beschikken kan, en bestemd is

Sluiten