Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QE MOORDENAAR AAN HET KRUIS.

De ure, in welke de macht der duisternis doen mocht wat zij kon, was gekomen. Jezus hing aan zijn kruis. De hel lasterde Hem, en al wat Hem liefhad zweeg. Johannes zag Hem peinzend aan; Thomas wist niet wat van Hem te denken; Petrus had gezegd, dat hij Hem niet kende Geen engel liet zich booren, geen seraf zong zijn lof, e ïarpen der heiligen hingen aan de wilgen. Ook Hij zelf getuigde van zijn onschuld niet meer. Het Lam deed zijnen mond

niet open. , ,

Een enkele slechts nam het openlijk voor Hem op; het

was een moordenaar. Licht zegt men, dat er weinig eervgls in ligt om van moordenaren geprezen te worden. Ook de moordenaar dacht zoo. Hij wist te goed, dat hij een misdadiger van het ergste soort was; en dat besef had hem haast weerhouden, om zijn mond ten gunste van ezusopen te doen. Wat beteekende een stem als de zijne? Zoo engelen en heiligen van zijne onschuld en zijn koningschap getuig-

den maar hij ? Eer deed het meer schade dan voordeel.

Hij wacht; maar niemand laat iete hooren. Hij wil; maar zijn moed zinkt weg. Toch moet hij getuigen; God is bij het kruis - en wil het. 's Moordenaars hart wordt geperst door de lasterlijke kreten der schare rondom: nog zwijgt hij al dringt het woord zich tot voor zijne lippen. Maar

Sluiten